Dyma’r lle i ddod o hyd i lawer o awgrymiadau, cyngor a chymorth ar sut y gallwch adfywio ac uno eich cymdogaeth.

Rydych eisoes yn adnabod llawer o bobl yn eich cymuned sy’n gwneud i bethau ddigwydd. Mae ganddynt awydd cryf i roi help llaw ac maent yn awyddus i wneud gwahaniaeth. Gallai hynny fod yn unrhyw beth o redeg y grŵp sgowtiaid neu brownie lleol, trefnu digwyddiadau codi arian yn y ganolfan gymunedol leol neu helpu cymydog oedrannus gyda’i siopa. Mae’r rhestr yn lliwgar ac yn ddiddiwedd.

Gallwch chithau hefyd wneud i bethau ddigwydd – os ydych yn fodlon, yn frwdfrydig a bod gennych syniad da.

Rhannwch ef gyda ffrindiau a theulu i weld beth fyddan nhw’n feddwl ohono – byddwch yn synnu faint ohonynt fyddai’n dweud “Rydw i wedi meddwl am wneud hynny yn aml, ond ddim yn gwybod sut i fynd o’i chwmpas hi”.

Gall Gyda’n gilydd yn Wrecsam roi’r offer i chi wireddu eich breuddwyd. Ni fydd yn gwneud hynny ar eich rhan – bydd hynny’n dibynnu arnoch chi, ond bydd llawer o anogaeth a chyfeiriad ar hyd y ffordd.