Mae eisoes llawer o bobl a grwpiau sy’n gweithio yn eu cymunedau.

Ychwanegwch eich gweithgareddau i fod yn rhan o Gyda’n Gilydd yn Wrecsam:

Clwb Nofio Wrecsam


Mwy o Wybodaeth

Amgueddfa ac Archifau Wrecsam


Mwy o Wybodaeth

Llyfrgell Gymunedol Gresffordd


Mwy o Wybodaeth

Maes y Pant, Gresffordd – Ardal Goedwig Hardd


Mwy o Wybodaeth

Digwyddiadau AVOW

Ceir gwybodaeth lawn am unrhyw ddigwyddiadau yn www.avow.org neu e-bostiwch info@avow.org neu ffoniwch 01978 312556.

Mwy o Wybodaeth

Aelodaeth SPLASHMAGIC

Yn dilyn ychydig fisoedd gwych ers agor ym mis Rhagfyr mae aelodaeth SPLASHMAGIC bellach dros 600 ac mae’n codi. Mae amrywiaeth o opsiynau aelodaeth ar gyfer pob gweithgaredd gan gynnwys y defnydd o'r pwll, y gampfa ac amrywiaeth eang o ddosbarthiadau yn y gampfa.

Mae'r caffi ar agor o 9.00am – 5.00pm gan ddarparu amrywiaeth o eitemau poeth ac oer. Gellir gwneud archeb breifat ar gyfer unrhyw un o'r cyfleusterau ar gyfer partïon. Cysylltwch â info@splashmagic.co.uk

Mwy o Wybodaeth

Teithiau Dydd Mawrth, Campfa Werdd i Rhaglen Teithiau Cerdded Tywys AM DDIM

Mae Groundwork Godledd Cymru yn cynnal rhaglen o deithia cerdded a gweithgareddau dan arweiniad, yn yr awyr agored, yn lleol ac am ddim pob dydd Iau dydd Gwener. Hoffwn i chi ymuno a ni!

Dewch â diodydd / lluniaeth a gwisgwch esgidiau a dillad addas ar gyfer y tywydd. Cysylltwch ag amanda.fitton@groundworknorthwales.org.uk

Mwy o Wybodaeth