Dywedwch mwy am bwy fydd ynghlwm wrth Gyda’n Gilydd yn Wrecsam?

Mae llawer o bartneriaid eisoes yn gysylltiedig ac yn gweithio mewn partneriaeth. Ategir at y rhain gan Gymunedau yn Gyntaf, Tai Cymru a’r Gorllewin, Partneriaeth Parc Caia, Heddlu Gogledd Cymru, Dechrau’n Deg, Severn Wye i enwi ond ychydig.

Ac wrth gwrs bydd Cyngor Wrecsam yn chwarae ei ran hefyd.

Mae Gyda’n Gilydd yn Wrecsam yn syniad, yn ddamcaniaeth, yn ffordd o fyw.

Mae’n ddull o weithio a fydd yn meithrin cymunedau cryf gydag arweinyddiaeth gymunedol gref.

Darllen adroddiad Hydref 2014: Gyda’n Gilydd yn Wrecsam

Lawrlwythio PDF - 154Kb

Darllen adroddiad Mehefin 2014: Gyda’n Gilydd yn Wrecsam

Lawrlwythio PDF - 154Kb