Pam bod arnom ni angen Wrecsam Ynghyd?

Ers sawl cenhedlaeth mae cynghorau wedi darparu llawer o wasanaethau gwahanol. Mae rhai gwasanaethau yn gorfod cael eu darparu yn unol â’r gyfraith ac eraill wedi eu datblygu ac wedi dod dan reolaeth y Cyngor dros amser.

Sefyllfa lle rydych chi’n talu a ninnau’n darparu.

Nid felly y mae hi rŵan ac mae Cyngor Wrecsam am wneud pethau’n wahanol.

Mae arnom ni eisiau adeiladu ar yr ewyllys da sy’n bodoli eisoes a chynnal a chefnogi syniadau a mentrau newydd.

Fydd Gyda’n Gilydd yn Wrecsam ddim yn digwydd dros nos; ond mae’r chwyldro tawel eisoes wedi dechrau.

Mae pobl y Fwrdeistref Sirol eisoes yn gwirfoddoli ond mi fedrwn ni wneud llawer mwy i roi hwb i’n cymunedau a gwella’r dyfodol.