Beth yw Wrecsam Ynghyd?

Mae Cyngor Wrecsam eisiau i fwy o unigolion, cymunedau a grwpiau ddod at ei gilydd i helpu i wneud gwahaniaeth.

Bydd y Cyngor yn gwneud ein ran hefyd. Wrth i gynghorau grebachu, bydd cymunedau yn tyfu.

Nod Gyda’n Gilydd yn Wrecsam yw galluogi pobl i wneud cyfraniad cadarnhaol at helpu eraill.

Bydd y Cyngor yn eich cefnogi chi i wneud hyn ac yn gweithredu fel cyswllt i’ch helpu chi i ddatblygu syniadau.

Mae’n ddull newydd i Wrecsam, ond ei brif bwrpas yw rhoi grym i gymunedau yn y Fwrdeistref Sirol i gymryd mwy o ran.

Yn unol â’r uchelgais yma, fe fydd y Cyngor yn gefnogi cymunedau i ddod ynghyd i wneud y canlynol:

  • Cymryd mwy o gyfrifoldeb dros eu hunain
  • Cymryd rhan weithredol o ran darparu gwasanaethau
  • Mynd ati i gymryd rhan yn y gwaith o ail-ddylunio gwasanaethau sy’n bwysig iddyn nhw
  • Cymryd cyfrifoldeb ar y cyd dros wella ansawdd bywyd

Mae hefyd yn awyddus i sbarduno brwdfrydedd dros y canlynol:

  • Creu a datblygu syniadau newydd
  • Dylunio mentrau sy’n adlewyrchu anghenion cymunedau