Efallai bod gennych ‘gnewyllyn’ o syniad a’ch bod am ei ddatblygu ymhellach.

Ddim yn gwybod beth i’w wneud nesaf?

Mae llawer o wybodaeth i’w gael all droi eich syniad yn wirionedd.

O gasglu cefnogwyr i’ch helpu i gael cyllid neu hurio lleoliad, dylunio poster neu daflen neu gael hyder i guro ar ddrysau a gwneud iddo ddigwydd!

Gwefannau defnyddiol

Chwilio am Gyllid

Porthol Cyllid Trydydd Sector Cymru Grant Cyllid Neuaddau Pentref Cyllid Deddfau Eglwysi Cymru Y Gronfa Loteri Fawr Village SOS – Y Gronfa Loteri Fawr I Bobl Ifanc

Dal Swydd Gyhoeddus

Dod yn Gynghorydd Bod yn Gynghorydd – Canllaw i Ymgeiswyr

Canfyddwch Fwy

AVOW - Gwirfoddoli Wrecsam Gwirfoddoli Cymru