Gwobrau Dewi Sant

Ydych chi’n nabod rhywun eithriadol?

Mae enwebiadau ar agor ar gyfer 2017

Mae’r Gwobrau Dewi Sant blynyddol yn cydnabod a dathlu llwyddiannau eithriadol pobl Cymru. Maent yn cydnabod pobl sydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn ar gyfer y wlad hon – naill ai gartref neu dramor. Maent yn nodau mawr o ragoriaeth a’r anrhydeddau uchaf y mae Llywodraeth Cymru yn rhoi i ddinasyddion yn genedlaethol.

Mae’r Gwobrau yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo dyheadau Cymru a’i dinasyddion i fod yn wlad fodern, fywiog, gydag enw da cynyddol fel cenedl hyderus a chlyfar, sy’n gwerthfawrogi arloesedd, ysbryd cymunedol, ac anad dim ei holl bobl.

Mae Gwobrau Dewi Sant yn gweithredu dros y wlad i gyd – nhw yw “gwobrau’r gwobrau” a’r gyrchfan naturiol i bawb sydd wedi ennill gwobrau sectorol neu gymunedol eraill.

www.stdavidawards.org.uk

28540 St David Award Posters_WEB_Page_3