Category Archives: Cymraeg

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru

Eisiau chwarae rhan allweddol wrth wneud penderfyniadau am Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru?

A ydych yn darparu gwasanaethau sy’m ymwneud â iechyd a / neu gofal cymdeithasol yng Ngogledd Cymru ac mae ganddynt bersbectif cenedlaethol?

Os felly, gallai hyn fod i chi.

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi cael ei sefydlu gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles newydd (2014) a’i nod yw gwella iechyd a lles holl bobl Gogledd Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y cyfle cyffrous hwn, cysylltwch efo Bethan Jones Edwards, Pennaeth Cydweithredu Rhanbarol (Bethan.m.jonesedwards@sirddinbych.gov.uk) 01824712037 neu Morwena Edwards, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Gwynedd (awenmorwenaedwards@gwynedd.gov.uk)

Gall y pecynnau datganiad o ddiddordeb i’w gweld ar ein gwefan.  Yna dylai’r pecynnau cael eu cyflwyno i Bethan.m.jonesedwards@sirddinbych.gov.uk erbyn 22ain Awst 2016

Caiff digwyddiad dethol cyfoedion ei drefnu mor fuan a phosib.