Mae’n hawdd gwneud ceiniog fach sydyn. Mae’n llawer anoddach gwneud gwahaniaeth.

Tom Brokaw

Rydych chi’n gwneud bywoliaeth yn sgil yr hyn a gewch, ond rydych chi’n byw yn sgil yr hyn a rowch.

Winston Churchill

Dyna wych nad oes ar unrhyw un angen aros eiliad i wella’r byd.

Anne Frank

twitter-38

Tweets Diweddaraf

RT @hafrendcymru This week we're heading out on the road! Our friendly team will be touring the region, visiting Welshpool and Wrexham, getting to know you and answering any questions you have about your water. @PowysCC @wrexhamcbc hdcymru.co.uk/news/news-rele… pic.twitter.com/t8b4DufF3d

About 6 days ago from Wrecsam Ynghyd's Twitter via Hootsuite Inc.

A Wyddoch Chi?

Mae bod yn wirfoddolwr yn ffordd wych o gyfarfod ffrindiau newydd a gwella eich sgiliau.

Trefnwch Ddyddiad!

Trefnwch ddyddiad fel eich bod yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2015 1 – 7 Mehefin! Mae’n gyfle gwych i ddathlu’r hyn sy’n hwyl, yn werth ei wneud ac yn foddhaol o ran bod yn wirfoddolwr.

Amdanom Ni

Mae Gyda’n Gilydd yn Wrecsam yn annog mwy o bobl i fod yn gyfrifol am yr hyn sy’n digwydd yn eu cymunedau. Fe’i anelir at roi mwy o reolaeth i bobl leol ar gyfer gwella gwasanaethau, perthnasau ac ansawdd bywyd o fewn eu cymunedau.

Recent | Diweddariad

2019/20 Grantiau Cyllid

2019/20 Grantiau Cyllid

Ni does dyddiad cau i dderbyn ceisiadau a bydd pob[...]
Grwpiau a dderbyniodd grant yn sn am eu llwyddiant

Grwpiau a dderbyniodd grant yn sn am eu llwyddiant

Mae grwpiau cymunedol a chlybiau chwaraeon a gafodd fudd gan[...]

Cyfeiriadau

Wrecsam Ynghyd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Neuadd y Dref
Wrecsam, LL11 1AY