Mae’n hawdd gwneud ceiniog fach sydyn. Mae’n llawer anoddach gwneud gwahaniaeth.

Tom Brokaw

Rydych chi’n gwneud bywoliaeth yn sgil yr hyn a gewch, ond rydych chi’n byw yn sgil yr hyn a rowch.

Winston Churchill

Dyna wych nad oes ar unrhyw un angen aros eiliad i wella’r byd.

Anne Frank

twitter-38

Tweets Diweddaraf

RT @andrew4wrexham Very pleased to take our annual Equalities report to a @wrexhamcbc scrutiny yesterday and discuss it with committee members. Great work in this area from officers. Thanks to all.

About 2 months ago from Wrecsam Ynghyd's Twitter via Hootsuite Inc.

A Wyddoch Chi?

Mae bod yn wirfoddolwr yn ffordd wych o gyfarfod ffrindiau newydd a gwella eich sgiliau.

Trefnwch Ddyddiad!

Trefnwch ddyddiad fel eich bod yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2015 1 – 7 Mehefin! Mae’n gyfle gwych i ddathlu’r hyn sy’n hwyl, yn werth ei wneud ac yn foddhaol o ran bod yn wirfoddolwr.

Amdanom Ni

Mae Gyda’n Gilydd yn Wrecsam yn annog mwy o bobl i fod yn gyfrifol am yr hyn sy’n digwydd yn eu cymunedau. Fe’i anelir at roi mwy o reolaeth i bobl leol ar gyfer gwella gwasanaethau, perthnasau ac ansawdd bywyd o fewn eu cymunedau.

Recent | Diweddariad

Grwpiau a dderbyniodd grant yn sn am eu llwyddiant

Grwpiau a dderbyniodd grant yn sn am eu llwyddiant

Mae grwpiau cymunedol a chlybiau chwaraeon a gafodd fudd gan[...]
Gwobrau Dewi Sant

Gwobrau Dewi Sant

Ydych chi’n nabod rhywun eithriadol? Mae enwebiadau ar agor ar[...]

Cyfeiriadau

Wrecsam Ynghyd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Neuadd y Dref
Wrecsam, LL11 1AY